Theo bảng giá căn hộ về dự án đang được các chuyên viên môi giới tư vấn thì mặt bằng chung cho thấy giá tăng 2% so với các năm trước. Tiền chênh lệch thực tế và hợp đồng mua bán đã cho thấy quận Bình Tân đã thay đổi mới

Đọc thêm  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING