Giai thoại ham của tôi trong sang nhượng cửa hàng của Michael Lewis là về 1 trong những người trước hết đặt cược lớn vào trái phiếu thế chấp, một thương gia Deutsche Bank thích khoe khoang rằng ông thuê nhà toán học thông minh thứ hai của Trung Quốc. Theo Lewis, người giao dịch nói về nhà toán học như thể anh ta là một con thú cưng bị trói vào bàn làm cho việc. lúc với ai nghi ngờ về lời tuyên bố của nhà toán học, người đàm phán sẽ nhắc: Hầu như thường sở hữu tin rằng một trong những bộ não lớn nhất thế giới dành cả cuộc thế của mình đ

Đọc thêm  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING